1. Prekių garantijos
1.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus.
1.2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Klientui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas - LR įstatymuose numatytais pagrindais.
1.3. Garantijos metu Klientui kreipusis į Pardavėją dėl nekokybiškos Prekės Pardavėjas nukreipia Klientą į Prekės gamintojo garantinio aptarnavimo centrą.
1.4. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.
2. Prekių grąžinimas
2.1. Klientui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
2.2. Nusipirkę netinkamos kokybės detalę, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.
2.3. Jei detalė netiko Jūsų automobiliui dėl mūsų kaltės, tokią prekę keičiame ir padengiame su prekių keitimu susidariusias pristatymo išlaidas arba grąžiname pinigus. Jei prekė netiko dėl Kliento kaltės keitimo išlaidas dengia Klientas. Prekių grąžinimo atveju kai detalė netiko dėl kliento kaltės, grąžinama suma atskaičius kainą už pristatymą ir grąžinimą i centrinį sandėlį ir paėmimą iš kliento. Visais atvejais prekės grąžinimas galimas tik per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Jums dienos.
2.4. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
2.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
2.4.2. prekė turi būti Jūsų nesugadinta;
2.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
2.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;
2.4.5. prekės nebuvo naudojamos;
2.4.6. išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
2.4.7. prekės neprarado prekinės išvaizdos.
Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. 2.5. Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę mums atgal, Jums reikia informuoti mus skyriuje kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
2.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Jūs privalote sumokėti tokį kainų skirtumą.
2.7. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas negalimas.
2.8. Elektros prekės nėra priimamos ar keičiamos, jų grąžinimas nėra galimas.